At observere og lære af interne successer.
Det er successer hvor du oplever, inde i dig selv, at du klarede en udfordring godt, selv om det var vanskeligt. Du lykkedes og du var tilfreds med resultatet. Du vil se, mere og mere, konturerne af dit succesmønster — din måde at fungere på når du lykkes med noget under vanskelige forhold. Dette mønster blive mere og mere tydeligt for dig når du genoplever og visualiserer interne successer du har oplevet i din fortid.

Visualisering af Successer: