Bilndspots er hændelser som generer dig og som forstyrrer din måde at fungere på. Det er ikke sikkert, at du umiddelbart ved hvad de blindspots er, som forstyrrer dig. Men det er oftest noget der sker eller som andre gør i en situation hvor du gerne vil fungere på din bedste måde, Men det sker forstyrrer dig og bringer dig “off-track”.
Det er vanskeligt at analysere sig frem til hvad dine blindspots er. Men du kan “føle dig frem til det” eller bruge dette spørgsmål som en hjælp til at finde blindspots:
“Hvis der kunne være et blindspot, som “trigger mig”, får mig ud af balance eller  “off-track”, i så tilfælde ….. i så tilfælde, hvad ville det være”.
Spørgsmålet hjælper dig til at “snige dig ind på svaret” ved hjælp af din intuition.
Desuden vil du opleve, at når du bliver bedre til at kende dit succesmønster, bliver det også tydligere for dig at se hvad dine blindspots er.
Du kan fortsætte træningen af blindspots under træningsafsnit 5 og 6 (fortsat træning og high performance respons).