Det at du pre-senser den mulige fremtid, dvs. du oplever hvad din bevidsthed om dit succesmønster kan føre frem til, gør at du får mere lyst, vilje og commitment til at fortsætte din high performance træning. Dvs. du finder flere og flere situationer hvor du kan bruge visualisering og mental træning til at forberede dig til vigtige situationer.
På denne måde udvikler du “en ny og normal måde at fungere på i krævende situationer”.
I relation til udvikling af “mindset” er du nu i gang med at udvikle et “self-authering mindset”. Der en en måde at “se verden på” som du har udviklet selv og som er din egen.