Med udgangspunkt i din nye, normale måde at fungere på og hvor du praktiserer High Performance Respons, kan du søge efter et nyt formål for dit liv og dit virke.
I forhold til “mindsets” indebærer det at finde et nyt formål, en udvikling som mere og mere handler om “fortsat self-authering” og mere “self-reflection”.